9.2.13

Δουλοπρεπείς αείποτε οι κληρικοί...


Δουλοπρεπείς αείποτε οι κληρικοί...


==
   Άγιε Τρισάγιε   /

   τους Δεσπότας φύλαττε  /

   τας Αυγούστας φύλαττε  /

   τα Πορφυρογέννητα.   


__Η δουλοπρέπεια πήγαινε ανέκαθεν σύννεφο στο Βυζάντιο και, δυστυχώς, εξακολουθεί να βασιλεύει όπου ΚΛΗΡΟΣ και ΚΡΑΤΟΣ συμπεθερεύουν... (δηλαδή παντού)...
__Χαρακτηριστική η παραπάνω "δέηση"...
__Βεβαίως κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, γιατί ο Παύλος ορίζει να γίνονται δεήσεις «υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμασι» 1Τιμ. 2:2...
...όμως εκεί ο λόγος γίνεται ΓΙΑ ΑΣΕΒΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ από τους οποίους κανείς δικαιολογημένα μπορεί να φοβάται, και όχι ΓΙΑ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ, οι οποίοι ΔΕΝ πρέπει να διαχωρίζονται από τους άλλους πιστούς, ούτε βεβαίως πρέπει να προσκυνούνται και να κολακεύονται...
__Κάθε ομοιότητα με τα σημερινά πρόσωπα και γεγονότα στη Βουλή και τα Κόμματα μεταξύ δεσποτάδων και πολιτικών είναι απλώς συμπτωματική...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com