11.2.13

Εκκλησία και "καλά κρασιά"...


Εκκλησία και "καλά κρασιά"...

==

__Όταν η εκκλησία δεν έχει Άγιο Πνεύμα... δυστυχώς καταλήγει στην προβολή του ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...
__"Καλά κρασιά" που έλεγε ο κυρ-Αντώνης...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com