26.2.13

Τι δικαιολογεί το πείσμα τους;


Τι δικαιολογεί το πείσμα τους;

==

__Για το ζήτημα του πρώην Αττικής έχουμε ξαναγράψει...
__Και είναι άξιο μεγάλης απορίας πώς και γιατί υπάρχουν "ιεράρχες" που θέλουν και προσπαθούν να τον "αποκαταστήσουν" στη θέση από την οποία κρίθηκε δίκαιο να διωχθεί...
__Άλλαξε η διαγωγή του; Αναγνώρισε τις πράξεις του; Έκανε αποκατάσταση; 
__Ή μήπως και οι ενδιαφερόμενοι είναι εξίσου ένοχοι σε ανάλογες αμαρτίες, και γι' αυτό πιεζόμενοι από συνενοχή προσπαθούν να καλύψουν τον εν λόγω για να καλυφθούν και οι ίδιοι;
__Δεν μπορούμε να βρούμε άλλη εξήγηση... 
__Μήπως εσείς;
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com