27.2.13

Να του αφιερώσουν λεωφόρο...


Να του αφιερώσουν λεωφόρο...

==

__Τον κύριο Αγάθωνα δεν είχαμε την τιμή να τον γνωρίζουμε, και δεν μετανοιώνουμε γι' αυτό...
__Καμαρώστε λοιπόν τις απόψεις του περί κοινωνικής σωτηρίας...
__Όμως χειρότεροι είναι εκείνοι που μας κυβερνούν...
__Αφού λοιπόν στους δεύτερους αφιερώνουν πλατείες και λεωφόρους, γιατί να μην κάνουν το ίδιο και στον περί ο λόγος...
__Τουλάχιστον εκεί θα τους καταπατούν τα αυτοκίνητα, επειδή αυτή και μόνο είναι η αξία τους...
__Ο Χριστός είπε:  
"Εάν το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων"
(Ματθ. 5:1)
και όπως πάντα είχε δίκιο... 
  
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com