19.2.13

Ημέρα του κρασιού...


Ημέρα του κρασιού...

==

__Πώς μας ξέφυγε...
__Ελπίζουμε να μας συγχωρήσει ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΝΟΣ που τον ξεχάσαμε...
__Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί οι ανόητοι που ορίζουν τις παγκόσμιες ημέρες;
__Τους γνωρίζει κανείς και ποιος τους ανέθεσε τέτοιο καθήκον;
__Ή μήπως όλα γίνονται απλά και μόνο για να ξεχνούν οι άνθρωποι ΤΟΝ ΘΕΟ και να γιορτάζουν τα πάθη τους και τις διαστροφές τους;
__Πάντως εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που δεν δημιούργησε το κρασί κατά λάθος αλλά είναι Εκείνος «Ο αναδίδων χόρτον διά τα κτήνη και βοτάνην προς χρήσιν του ανθρώπου, διά να εξάγη τροφήν εκ της γης, και οίνον ευφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου, έλαιον διά να λαμπρύνη το πρόσωπον αυτού, και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου» (Ψαλ. 104:14-15).
Και επίσης, όπως λέει μια αρχαία βιβλική παροιμία, χρειάζεται για «τους πεπικραμένους την ψυχήν» (Παρ. 31:6).
__Αρκεί όλα να γίνονται ΜΕ ΜΕΤΡΟ. Η προτροπή της Αγίας Γραφής είναι «μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος» (Εφεσ. 5:18).
.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com