16.1.13

Χρειάζεται και να αγωνίζεσαι για την πίστη σου...


Χρειάζεται και να αγωνίζεσαι για την πίστη σου...

==

__Δεν είναι αυτοσκοπός, όμως ο πιστός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πάντοτε ΘΥΜΑ... της αυθαιρεσίας του τυχόντα...
__Κάποιες φορές τουλάχιστον αξίζει να αγωνίζεσαι για το δικαίωμά σου ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com