24.1.13

Η αξιοπρέπεια του κράτους…


Η αξιοπρέπεια του κράτους…


========================================__Από κείμενο του φίλου κ. Δ. Φαλλή με τίτλο «Η αξιοπρέπεια του κράτους…» αντιγράφουμε: 


[…] Γράφει ο Χαρίλαος Τρικούπης:
«Οφείλομεν να αναγράψωμεν ως πρόγραμμα της εξωτερικής ημών πολιτικής ότι εις ουδένα ξένον, οσονδήποτε φιλικώς διακείμενον προς ημάς, επιτρέπομεν να διευθύνει τα της πολιτικής ημών, και όχι μόνον τα της εσωτερικής αλλά και αυτά της εξωτερικής ημών πολιτικής...

Η δ' αξιοπρέπεια του κράτους επιβάλλει εις την κυβέρνησιν της χώρας, όπως εις τα της εσωτερικής πολιτικής μη επιτρέπει εις ουδένα ουδέ κάν λόγον επί των παρ' αυτής γενομένων...

Η κυβέρνησις της Ελλάδος πρέπει (όμως) να επιδιώκει την φιλίαν και την σύμπραξιν ξένων κρατών, διότι άνευ της φιλίας τινών εκ των μεγάλων κρατών ουδενός δύναται να επιτύχει...»

Καλά όλα αυτά του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά εμείς, τι κάνουμε σήμερα για τη δική μας και την αξιοπρέπεια του κράτους; Νομίζω το αντίθετο!
Δανεισθήκαμε από τους ξένους περισσότερα από 400 δις. ευρώ για αναπτυξιακούς –δήθεν– σκοπούς και μεις τα ξοδέψαμε για την καλοπέραση μας.
Βρέθηκαν μάλιστα και αρκετοί «αετονύχηδες» και άρπαξαν και έκλεψαν όχι μονάχα για να φάνε, αλλά και για να γεμίσουν και τις ξένες τράπεζες!
Και τώρα ήρθαν οι δανειστές, μας άρπαξαν απ' το λαιμό και «Δώστε μας τα χρήματα εδώ και τώρα!..
Έτσι κάνουν αυτοί διαχείριση και σε μας και στο Κράτος!
«Μας χορεύουν στο ταψί» και μείς χοροπηδάμε μαλώνοντας μεταξύ μας.
Για την αξιοπρέπεια μας, ούτε λόγος! […]
Εφημερίδα «Το Βήμα των Συντακτών» (φ.74),
========================================


__Τα σχόλια δικά σας...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com