6.1.13

Εν είδει περιστεράς...


Εν είδει περιστεράς...

==

__Σχετικά με το γεγονός της βάπτισης του Κυρίου Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και πιο συγκεκριμένα για τη σημασία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος υπό μορφήν περιστεράς (όπως περιγράφει ο Λουκάς -3/22), ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Καραβιδόπουλος, γράφει σε άρθρο του στο πρακτορείο θρησκευτικών ειδήσεων AMEN.GR, τα εξής ενδιαφέροντα:


«Η ορατή μορφή με την οποία κατέρχεται το Άγιον Πνεύμα από τον ουρανό δηλώνεται με το «ωσεί περιστερά».
Η περιστερά είναι το μόνο από τα πτηνά που μπορεί να προσφερθεί ως θυσία στο Ναό (Λευιτ 1, 14) και αποτελεί σύμβολο ακεραιότητας (Ματθ. 10, 16).
Η κάθοδος του Πνεύματος «ωσεί περιστερά» έχει κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, ένα βαθύτατο συμβολισμό, στηριγμένο σε αντίστοιχο παράλληλο της Π.Δ.: Όπως στην περίπτωση του Νώε η περιστερά που έφερε κλαδί ελιάς υπήρξε άγγελος καλής είδησης, γιατί δήλωσε το τέλος του κατακλυσμού (Γεν. 8, 8-12), έτσι και τώρα η κάθοδος του Πνεύματος με τη μορφή περιστεράς δηλώνει το τέλος του κατακλυσμού της αμαρτίας και την έναρξη νέας εποχής για την ανθρωπότητα, της εποχής του Μεσσία.
Τότε μεν, παρατηρεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «από κιβωτού άνθρωπον εξάγει έναν», ενώ τώρα «την οικουμένην άπασαν εις τον ουρανόν ανάγει φανείσα, και αντί κλάδου ελαίας την υιοθεσίαν τω κοινώ της οικουμένης κομίζει γένει»· «και γαρ τότε των πραγμάτων απογνωσθέντων. γέγονε λύσις τις και διόρθωσις, αλλά τότε δια τιμωρίας, νυν δε δια χάριτος και δωρεάς αφάτου» (PG57,205.  Ο ίδιος παραλληλισμός και στους Κύριλλο Ιεροσολύμων, Θεοφύλακτο,. Ζιγαβηνό).
Εκφράζεται συνεπώς με την περιστερά ένα μήνυμα ελπίδας για την ανθρωπότητα, το μήνυμα ότι έφτασε η ώρα της απελευθέρωσης από τη δουλεία στις δυνάμεις της φθοράς και της καταστροφής.»
____________
* Η σημασία της βαπτίσεως του Ιησού / Ι. Καραβιδόπουλου, Ομότ. Καθ. Θεολ. Σχολής Α.Π.Θ. / http://www.amen.gr/article11819

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com