27.1.13

Βοηθώντας να ανθίσει η έρημος...


Βοηθώντας να ανθίσει η έρημος...

==

__Η χθεσινή ημέρα (26-1-2013) συνέπεσε με την 15η ημέρα του εβραϊκού μήνα Shevat και από τους Ιουδαίους θεωρείται ως «Πρωτοχρονιά των Δέντρων». Ένα έθιμο που υπάρχει σ’ αυτή τη γιορτή, είναι να φυτέψει κάποιος ένα δέντρο στο Ισραήλ, βοηθώντας έτσι να ανθίσει η έρημος, με ένα νέο δέντρο κάθε φορά!


__Η ιουδαϊκή παράδοση τονίζει ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις τον Θεό:
  • Ο ένας είναι μέσω του "λόγου Του" (Αγία Γραφή) και
  • Ο άλλος είναι μέσω του "κόσμου Του" (φύση).
Στις 15 του Shevat, οι Ιουδαίοι επικεντρώνουν την προσοχή τους στη σχέση μεταξύ αυτών των δύο και ευχαριστούν τον Θεό για την όμορφη Δημιουργία Του και, κυρίως, για τη μοναδική Γη της Επαγγελίας (Ισραήλ).

Εμείς ως Χριστιανοί, τι κάνουμε για να ζωντανέψει ακόμη περισσότερο η ζωή μας;
Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε μία ακόμη αρετή που θα δοξάσει τον Θεό και Σωτήρα μας;
«Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (2Πέτ. 1:5-8)
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com