5.1.13

Πώς έπαψα την προσπάθεια να ζήσω τη χριστιανική ζωή…


Πώς έπαψα την προσπάθεια 
να ζήσω τη χριστιανική ζωή…

==
«Διότι ο εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού, καθώς ο Θεός από των εαυτού. Ας σπουδάσωμεν λοιπόν να εισέλθωμεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, διά να μη πέση τις εις το αυτό παράδειγμα της απειθείας» (Εβραίους 4:10-11)


Πριν από χρόνια έφτασα στο σημείο της πνευματικής μου πορείας όπου εγκατέλειψα την προσπάθεια να ζήσω ΕΓΩ τη χριστιανική ζωή. 

Ναι. Τα άφησα όλα και να εδώ πέντε από τους λόγους:
1. Κουράστηκα από τις αποτυχίες και αισθανόμουν απογοητευμένος από τις προσπάθειές μου να είμαι "νικητής" Χριστιανός.

2. Διαπίστωσα πως τελικά δεν μπορούσα να ζήσω τη χριστιανική ζωή. Αν η χριστιανική ζωή ήταν κάτι που έπρεπε να βιωθεί, αυτό μπορούσε να το καταφέρει μόνο ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς.

3. Όμως ανακάλυψα πως ούτε ο ίδιος ο Ιησούς προσπάθησε να ζήσει τη χριστιανική ζωή.

Είπε: «Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απ' εμαυτού ουδέν» (Ιωάν. 5:30). Ξανά και ξανά, ο Ιησούς δήλωσε ότι δεν έκανε τίποτε από τον εαυτό Του, αλλά ζούσε με τον Πατέρα που κατοικούσε μέσα Του. 
Είπε: «Εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα» (Ιωάν. 14:10).

4. Συμπέρανα ότι τα λόγια του Παύλου στην προς Γαλάτας 2:20, «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί», δεν ήταν μια ειδική εμπειρία που είχε μόνο ο Παύλος.

5. Κουράστηκα να ζω σε συνθήκες που περιγράφει το κεφάλαιο 7 της Επιστολής προς Ρωμαίους και θέλησα απεγνωσμένα να ζήσω όπως περιγράφει το κεφάλαιο 8 της ίδιας Επιστολής.

Έλαβα σοβαρά υπόψη μου το Ρωμαίους 7:24-25 που λέει:
«Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;
Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νούν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας»
 και εγκατέλειψα κάθε δική μου προσπάθεια να κάνω το έργο μόνος μου.

Με τον τρόπο αυτό τα πάντα άλλαξαν.

Συχνά παραβλέπεται το γεγονός ότι τα κεφάλαια 7 και 8 της Επιστολής προς Ρωμαίους οδηγούν σε τρεις διαφορετικές μορφές ζωής και τέσσερις διαφορετικούς νόμους. 

Η κατανόηση της σημασίας καθενός από αυτά και πώς όλα μαζί εργάζονται είναι ζωτικής σημασίας.

Αξίζει να μελετήσεις και να τα ανακαλύψεις κι εσύ!
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com