13.1.13

Πίστη και έργα...


Πίστη και έργα...

=
Κάποιος έγραψε:
Πιστεύω στη δικαιοσύνη,
αλλά δεν είμαι κήρυκας του «ευαγγελίου της δικαιοσύνης"
αλλά στην ουσία είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που μας καλεί να είμαστε δίκαιοι.
Πιστεύω στην αγάπη,
αλλά δεν είμαι κήρυκας του «ευαγγελίου της αγάπης"
αλλά στην ουσία είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που μας καλεί να αγαπούμε.
Πιστεύω στην ειρήνη,
αλλά δεν είμαι κήρυκας του «ευαγγελίου της ειρήνης"
αλλά στην ουσία είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, μας καλεί να ειρηνεύουμε.
Πιστεύω στην αξία της απλής ζωής,
αλλά δεν είμαι κήρυκας του «ευαγγελίου της απλής ζωής"
αλλά στην ουσία είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, μας καλεί να ζούμε απλή ζωή.
Ας προσέξουμε το κακό που γίνεται όταν δανειζόμαστε μερικές μεγάλες ιδέες από τον Ιησού, και στη συνέχεια τρέχουμε να τις διακηρύξουμε ξέχωρα από τον Χριστό, που είναι Εκείνος που έμπνευσε αυτές τις έννοιες και είναι ο Μόνος που μπορεί να μας ικανώνει να τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας.

Και ένας άλλος πρόσθεσε:
Στην πραγματικότητα ο Ίδιος ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη, η αγάπη, η ειρήνη, η αγιότητα, κ.λπ.
Αυτό είναι μια αποκάλυψη που αλλάζει τις ζωές, που ατυχώς είναι ελάχιστα γνωστή σήμερα.
=

__Προσυπογράφουμε.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com