12.1.13

Ο λόγος περί αμαρτίας... - 3Ο λόγος περί αμαρτίας... - 3

==Ο απόστολος Παύλος έγραψε κάποτε τον προβληματισμό του, «μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτην» (Γαλ. 2:2). 

Και ενώ μεν αυτή η φράση, όσον αφορά τον Παύλο, δεν έθετε υπό αμφιβολία το έργο και τη χριστιανική πορεία του, η ίδια χρησιμοποιείται σε άλλα σημεία για να υποχρεώσει εμάς να σκεφτούμε με σοβαρότητα τα βήματα της πορείας μας, όπως: 
«Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων» (Ματθ. 15:9) και

«Έπεμψα διά να μάθω την πίστιν σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβή εις μάτην ο κόπος ημών» (1Θεσ. 3:5).

«Αδελφοί, το ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε, διά του οποίου και σώζεσθε, τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό, εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως» (1Κορ. 15:1-2).
Με όλα αυτά υπόψη, ας γίνει σαφές στις διάνοιες και τις καρδιές μας ότι «ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει· 8 διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλ' ο σπείρων εις το Πνεύμα θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν αιώνιον» (Γαλ. 6:7-8). 
Για τούτο ας προσέχουμε τι, πώς και πού σπέρνουμε.

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com