8.11.12

Μαθήματα διεθνούς πολιτικής...


Μαθήματα διεθνούς πολιτικής...

http://www.elora.gr/portal/cache/lofthumbs/560x300-SANDY.jpg==

__Κάποτε λέγαμε: "Θα γίνουμε Σικάγο"...


__Τώρα λένε: "Θα γίνουμε Ελλάδα!"...

__Ποιο είναι χειρότερο;

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com