19.11.12

Βηρ-σαβεέ...


Βηρ-σαβεέ...


Στη φωτογραφία τα ερείπια της αρχαίας βιβλικής πόλης ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ,
όπου έζησαν ο Αβραάμ και ο Ισαάκ.

==

__Η πίστη μας δεν στηρίζεται σε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ αλλά σε ιστορικά γεγονότα που καταγράφει η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ για τη δική μας διδασκαλία.
__Όταν η Βίβλος λέει «Και εφύτευσεν ο Αβραάμ δρυμόν εν Βηρ-σαβεέ· και επεκαλέσθη εκεί το όνομα του Κυρίου, του αιωνίου Θεού» (Γέν. 21:33)...
...αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ακριβώς σ' αυτούς τους τόπους.

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com