9.11.12

Αλήθειες και είδωλα...


Αλήθειες και είδωλα...


=
Γέμισε ο κόσμος σταυρουδάκια γιατί λείπει ο σταυρός του Χριστού.
Ο σταυρός σημαίνει θάνατο του εγώ μας και της αυτοπραγμάτωσής μας.[*]
Ο σταυρός δεν έχει ούτε χρυσάφια, ούτε ασήμια και πολύτιμες πέτρες αλλά πόνο, κόπο, υπηρεσία.
Γέμισε ο κόσμος εικονίτσες γιατί η ζωή μας δεν απεικονίζει τον Χριστό αλλά τον εαυτό μας.
Όποιος δεν απαρνηθεί τον εαυτό του, την σύστασή του, την καύχησή του, την επίδειξή του, δεν μπορεί να έχει κανένα σταυρό, γιατί δεν κακουχείται,  δεν ονειδίζετε, δεν υπηρετεί τις χρείες.
Ο σταυρός των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, δεν κατασκευάζεται αλλά βιώνεται, δεν επιδεικνύεται αλλά αποδεικνύεται, δεν θησαυρίζει αλλά ματώνει.
www.maranatha.gr
[*] Αυτοπραγμάτωση: Η πραγματοποίηση των πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, καθώς και η αίσθηση της πληρότητας (εσωτερικής ισορροπίας)  που αυτή συνεπάγεται.
=
__Σωστά σχολιάζεται η κουφότητα των Ελλήνων (αλλά και όλων των ανθρώπων) που κρύβονται κάτω από το μανδύα της μάταιης θρησκευτικότητας στηριγμένοι σε αντικείμενα και όχι σε αλήθεια και γνήσιο βίωμα.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com