14.11.12

Έρχεται η ώρα και η στιγμή...


Έρχεται η ώρα και η στιγμή...

==

__Παγκόσμια διακυβέρνηση το 2030; 
__Και μετά τι;
__Τι έχουν να μας προτείνουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι, οι οικονομολόγοι;
«Δύο κακά έπραξεν ο λαός μου· εμέ εγκατέλιπον, την πηγήν των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν εις εαυτούς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οίτινες δεν δύνανται να κρατήσωσιν ύδωρ» (Ιερ. 2:13).

Το αδιέξοδο του ανθρώπου πλησιάζει...
Θα παραδεχτεί το λάθος του, ώστε να επιστρέψει στην ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΝΕΡΩΝ;
Κι αν όχι εκείνοι, ΕΣΥ;
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com