22.10.12

Ακόμη γάλα πίνεις αδελφέ;...


Ακόμη γάλα πίνεις αδελφέ;...


=

«Ως προς τον καιρόν έπρεπε να ήσθε διδάσκαλοι...

...πάλιν έχετε χρείαν του να σας διδάσκη τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και κατηντήσατε να έχητε χρείαν γάλακτος και ουχί στερεάς τροφής»

(Εβρ. 5:12)


__Όχι και ό,τι καλύτερο για έναν Χριστιανό κάποιας ηλικίας...

...σίγουρα όχι για εσένα!
.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com