19.10.12

Ελληνική Βιβλική Εταιρεία


Ελληνική Βιβλική Εταιρεία__Από ειδικό Δελτίο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας ενημερωνόμαστε για την κυκλοφορία της Αγίας Γραφής στη χώρα μας και διεθνώς

Ιδού τα στοιχεία προς δόξαν Θεού.


 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ...
...δραστηριοποιούνται στη μετάφραση, την έκδοση και τη διάδοση της Αγίας Γραφής, έτσι που εκατομμύρια κόσμου κάθε χρόνο να παίρνουν στο χέρι τους τον γραπτό Λόγο του Θεού.

Το 2011 οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο 382,16 εκατομμύρια αντίτυπα του λόγου του Θεού.
Απ' αυτά, 32.157.593 αντίτυπα αφορούν ολόκληρες Άγιες Γραφές (χωρίς να υπολογιστούν οι ψηφιακές εκδόσεις, κασέτες κλπ), ενώ τα υπόλοιπα είναι Καινές Διαθήκες, Ψαλμοί και άλλα αποσπάσματα από τον λόγο του Θεού.
Υπολογίζεται ότι σε 1 μόνο χρόνο, δυνητικά το 5,4% του παγκόσμιου πληθυσμού πήρε στα χέρια του τουλάχιστον ένα κομμάτι του λόγου του Θεού.

Στην Ελλάδα η Ελληνική Βιβλική Εταιρία το 2011 κυκλοφόρησε 508.880 αντίτυπα του λόγου του Θεού σε διάφορες μορφές, δηλαδή:
8.477       Ολόκληρες Άγιες Γραφές
2.008       Παλαιές Διαθήκες
331.523  Καινές Διαθήκες
16.345   Διάφορα Τεύχη και Αποσπάσματα της Αγ. Γραφής
164.542  Κείμενα ΠΔ, ΚΔ και Ψαλμοί σε ψηφιακή μορφή.
                Δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 151,8%!

Η Νέα Μετάφραση της Βίβλου στη δημοτική γλώσσα το 2011 κυκλοφόρησε σε 440.573 αντίτυπα, δηλαδή:
5.706       Ολόκληρες Άγιες Γραφές
1.237       Παλαιές Διαθήκες
266.953   Καινές Διαθήκες
2.135   Διάφορα αποσπάσματα από την Αγ. Γραφή

Οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες έχουν μεταφράσει μέχρι σήμερα την Αγ. Γραφή ή τμήματα της σε 2.538 γλώσσες και διαλέκτους, από τις οποίες:
475          είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή
1.240       είναι η Καινή Διαθήκη
823          είναι διάφορα Τεύχη και Αποσπάσματα από την Αγ. Γραφή

=

__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com