9.8.12

Τελώνες αμαρτωλοί...
==
__Από τα χρόνια του Χριστού οι ΤΕΛΩΝΕΣ (εφοριακοί) ήταν οι μεγαλύτεροι "νόμιμοι" ΚΛΕΦΤΕΣ και καταπατητές του λαού.
«Ήλθον δε και τελώναι διά να βαπτισθώσι, και είπον προς αυτόν· Διδάσκαλε, τι θέλομεν κάμει; Ο δε είπε προς αυτούς· Μη εισπράττετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς». Λουκ. 3:12-13  12
Η έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και παντού όπου βρίσκει τόπο να εκδηλωθεί η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ, που είναι ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ.
__Άμα υπάρχει και ένα κράτος που αλληθωρίζει... τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα.
 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com