5.7.12

Αναδιαπραγματεύονται φιλοτίμως...
==
__Η τρόικα ήρθε και οι δικοί μας ετοιμάζονται με έντονους ρυθμούς για την ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ...
__Δηλαδή λογαριάζουν πόσους ακόμη θα μεταφέρουν από την γη των ζώντων στη χώρα των ανέργων, λιμασμένων, αυτοχείρων, νεκρών...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com