18.6.12

Πόσα μαθαίνει κανείς...
==
__Οι υπολογιστές δεν έχουν συναισθήματα, μπορούν όμως να μεταφέρουν κάποια όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας --μόνο που είναι δύσκολο να ξέρεις αν είναι αληθινά ή ψεύτικα.
Είθε η ζωή σας να είναι γεμάτη από τα καλύτερα συναισθήματα. 
Αλλά ποτέ μην ξεχάσετε πως ο Θεός:
(α) είναι πάνω από τα συναισθήματα και 
(β) ποτέ η σχέση μας μαζί Του δεν πρέπει να επηρεάζεται από αυτά.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com