13.6.12

Πολιτικών κατορθώματα...
==
__Για να συνεχίσουν το καταστροφικό και αντεθνικό τους έργο οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την ψήφο σας. 
__Μην τους τη δώσετε, για να μην είστε ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com