25.6.12

Τρικυμία εν κρανίω...
==
__Τρικυμία εν κρανίω σε πολλούς θρήσκους ανθρώπους που, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την αδικαιολόγητη διαστροφή εκ μέρους των, των Αγίων Γραφών στην καθημερινή εκκλησιαστική και θρησκευτική τους θεωρία και πρακτική, έφτασαν στο σημείο να συζητούν τα παρακάτω, όπως τα μεταφέρουμε από το σημερινό ιστολόγιο ΧΑΙRETE”:  

Π.Μ.
Οι κανόνες, είναι ανώτεροι από την Αγία Γραφή; 
Ι.Κ.
Η Εκκλησία είναι πάνω από την Αγία Γραφή, την οποίαν η ίδια έγραψε και η ίδια ερμήνευσε (δια των αγίων της).
Π.Μ.
Κατάλαβα! 
 
Η Εκκλησία, είναι πάνω από την Αγία Γραφή, την οποίαν η ίδια έγραψε και η ίδια την… διέγραψε με τους ιερούς κανόνες ΑΥΤΟΥΣ που έρχονται σε αντίθεση με αυτήν την Αγία Γραφή 
Και όλα αυτά, λέτε, σε συνεννόηση με… την κεφαλή της, τον Χριστό!!!

Αλλά το θέμα είναι απλό, απλούστατο. Η Βίβλος και η λογική απαιτούν:
«Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκύ και το πικρόν; 12 μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η συκή να κάμη ελαίας ή η άμπελος σύκα; ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάμη ύδωρ αλμυρόν και γλυκύ». (Ιακ. 3:11-12)

Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φάσκει και αντιφάσκει. Το ίδιο ισχύει και για την ΕΚΚΛΗΣΙΑ που εμπνέει και καθοδηγεί τον ΠΝΕΥΜΑ. 
Κάθε διαφορετική περίπτωση απλώς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com