1.6.12

Η παρανομία επάγγελμα...
==
__Όταν έχεις κάνει την παρανομία επάγγελμα, δύσκολα ξεπεζεύεις...
__Υποτίθεται ότι οι φύλακες είχαν ψάξει τα πράγματά του όταν μπήκε στη φυλακή... 
...όμως φαίνεται πως ήταν ή φύλακες αλλήθωροι ή φύλακες λαδωμένοι...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com