25.5.12

Ηθική κατάπτωση και εθνική συμφορά...
==
__Τα πάθη κάνουν τους ανθρώπους ζώα εξαγριωμένα, όμως κάποιοι συμπατριώτες μας τα λένε "πολιτισμό" και "κουλτούρα" και "καλλιέργεια". Τρομάρα μας...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com