30.5.12

Η παρ' ανθρώπων σωτηρία...
==
__Πόσο μοιάζει η παραπάνω θλιβερή ιστορία με όσα από τους πολιτικούς "σωτήρες" υποφέρουν οι λαοί...
__Υποτίθεται πως μας σώζουν με τις προσπάθειές τους αλλά μας δηλητηριάζουν με τις αναθυμιάσεις των παράνομων και των βδελυρών πράξεών τους.
Αυτό μόνο μπορεί ο ανθρωπος... δυστυχώς! Ας κοιτάξουμε στον Θεό για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ. 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com