28.5.12

Λαός ησυχάζων και ζων εν αφοβία...

Η Βίβλος λέει:
Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υποθέσεως· Φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου.   
Εκκλ. 12:13 
Δεν θα φοβάσαι κανέναν άλλον αν φοβάσαι ΜΟΝΟ τον Θεό.
Αν όμως δεν φοβάσαι τον Θεό, θα φοβάσαι ΟΛΟΥΣ τους άλλους.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com