26.5.12

Ουκ ελαττωθήσονται...
==
__Ο λαός αποβλέπει στους άρχοντες, στους πολιτικούς και στους μπαγαπόντηδες.
__Όμως η λύση των προβλημάτων του βρίσκεται στον Χριστό και στην πίστη της αγάπης.
__Λαοπλάνοι οι πολιτικοί μας και οι καλλιτέχνες και οι επιστήμονες, στρατευμένοι στο τάγμα του Σατανά, αποπροσανατολίζουν τον λαό από τη Σωτηρία του, 
Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. (Πράξ. 4:12) 
καλώντας τον να προσβλέπει σε έργα ανθρώπων, ξεχνώντας ότι, 
ματαία είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. (Ψαλ. 60:11) 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com