27.5.12

Αρχιερείς ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ...
==
__Η φωτογραφία μιλάει ή μάλλον βοά για το βδέλυγμα. Αλλά αιρετικοί είναι μόνο οι Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Χιλιαστές, Ρωμαιοκαθολικοί και Ουνίτες...


__Οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ είναι Σεβασμιότατοι, Μακαριότατοι, Παναγιότατοι στην αίρεσή τους...
Ο Θεός όμως βλέπει και τίποτε δεν ξεφεύγει της προσοχής Του.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com