22.5.12

Χριστιανισμός 21ου αιώνα...__Η τέχνη και η θρησκεία έχουν κοινή ιστορία.


__Όχι όμως η τέχνη με τον Χριστιανισμό. Αυτό επειδή η τέχνη απευθύνεται στη σάρκα και το συναίσθημα, ενώ αντίθετα ο Χριστιανισμός απευθύνεται ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ.
__Ο Χριστός είπε στη Σαμαρείτισσα: «Έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». (Ιωάν. 4:23) 
__Δυστυχώς, πολλοί ακόλουθοι του Χριστού δεν το κατάλαβαν αυτό και μπερδεύονται με τα γήινα.
__Είναι λοιπόν κακή η τέχνη; Κάθε άλλο. 
__Ο Θεός είναι ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ. Όμως η λατρεία Του θέλει να γίνεται ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλά η τέχνη σπάνια κατορθώνει το πρώτο ενώ το δεύτερο δεν ανήκει στο χώρο της.


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com