31.12.11


Στου χρόνου το γύρισμα...


Στου χρόνου το γύρισμα προσφέρεται μοναδική ευκαιρία για ανασκόπηση και αναθεώρηση των πεπραγμένων μας στο διάστημα που πέρασε...    
__Κανείς δεν μπορεί να είναι υπερήφανος για τα "κατορθώματά" του...     
__Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος για το "επίπεδο" που έφτασε...    
__Κανείς δεν μπορεί να πει πως "όλα πήγαν εντάξει"...    
__Γιατί λοιπόν να μην σταθούμε την ώρα τούτη, και να μην ομολογήσουμε με ταπείνωση τα σφάλματά μας.    
__Ο Κύριος είναι ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΣ και ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ και ΜΕΤΑΜΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΝ! Αυτό δεν είναι που χρειαζόμαστε;
------------------------------------------------------------------------------------
«Τώρα λοιπόν ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, 
Συλλογίσθητε τας οδούς σας. 
Εσπείρατε πολύ και εισωδεύσατε ολίγον,
 τρώγετε και δεν χορταίνετε, 
πίνετε και δεν ευχαριστείσθε,
 ενδύεσθε και δεν θερμαίνεσθε, 
και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διά βαλάντιον τετρυπημένον.
Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, 
Συλλογίσθητε τας οδούς σας.» 
Αγγ. 1:5-7  5 
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com