6.5.11

Το διπρόσωπο της ηθικής…__"ΜΙΑ από τις κυρίες αίτιες της τωρινής σύγχυσης και κακομοιριάς σ' αύτη τη μικρή ευρωπαϊκή ήπειρο είναι το διπρόσωπο της ηθικής. Μία ηθική απαιτείται για την ιδιωτική και άλλη για τη δημόσια ζωή. Ότι αυτή η διπροσωπία δεν οδηγεί τούς λαούς προς το καλό, μας μαρτυρεί η συμπεριφορά των αρχηγών των Ιεροσολύμων με τον Χριστό και η ακόλουθη μοίρα του λάου του Ισραήλ.

__Δικάζοντας το λαό τιμωρούσαν με θάνατο τούς ψευδομάρτυρες, αλλά στη δίκη του Χριστού αναζητούσαν μόνοι τους ψευδομάρτυρες...

__Βλέποντας όλη αυτή τη ραδιουργία, όλη αυτή την ανήθικη φαρισαϊκή πλεκτάνη εναντίον Του, ό Κύριος τούς προφήτευσε ότι ό οίκος τους θα ερημώσει. Ιδού ό καρπός της πολιτικής ηθικής».Ν. Βελιμίροβιτς, "ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΧΩΣ ΘΕΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ" Εκδόσεις "Εν πλω").ΠΗΓΗ: Περιοδικό "ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ» Φεβρουάριος 2011____________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, 
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε