31.5.11


Ένα διδακτικό βίντεο με πολλά αποσιωποιητικά...

  • Καθαρίστε το δρόμο του Θεού από τα σκουπίδια σας.
  • Εσείς ξέρετε ποια είναι...


 


«Αγιάσθητε τώρα, και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των πατέρων σας και εκβάλετε την ακαθαρσίαν εκ του αγίου τόπου»

Β~ Χρονικών 29/κθ/5

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, 
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε

.