4.10.10

===================================

ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Έχουμε χρέος να στείλουμε στο πε­ριθώριο τόσο εκείνους που δίνουν την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι ένας δημόσιος οργα­νισμός που συντηρεί φολκλορικά το παρελ­θόν, όσο και εκείνους που προκαλούν με τις επιλογές τους την τραυματισμένη από την κρίση ψυχή των ανθρώπων. Έχουμε όμως και χρέος να πάψουμε να ταυτιζόμαστε με την αποτυχημένη ιδεολογία και πρακτική των κάθε λογής «εκσυγχρονιστών», οι όποιοι βά­φτισαν ως πρόοδο την απομάκρυνση των αν­θρώπων, και ιδίως των νέων, από τις αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή, και μας οδήγησαν στο να θεωρούμε ότι η αυτοπαράδοσή μας στον ατομοκεντρισμό του καταναλωτισμού, του Διαδικτύου, της φιληδονίας είναι η μόνη προϋπόθεση ευτυχίας. Η Εκκλησία καλείται να δείξει το μέτρο, την οδό της αγάπης και της προσφοράς, που δεν θα είναι ένας στείρος ακτιβισμός για να φαίνεται χρήσιμη, αλλά παιδεία αιωνιότητας και μεταμόρφωσης για τον άνθρωπο. Ο αγώνας αυτός είναι ιστορικό χρέος πλέον.


ΠΗΓΗ: Κείμενο του π. Θ. Μουρτζανού στην εφημερίδα «Κερκυραϊκή Αλήθεια» Ιουλ.-Αυγ. 2010

_______________________________________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»

.